Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Binnen RSV Renata is Yvonne Wes de vertrouwenspersoon. Zij is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de vereniging; sporters, ouders, trainers, toeschouwers enzovoorts.

Contact kan opgenomen worden door te mailen naar vertrouwenspersoon@rsvrenata.com

Buiten de vereniging kun je met je verhaal of vraag terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNGU of anoniem via Chat met Fier Sport.

Gedragsregels

Onze kernwaarden zijn respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. De gedragsregels van de KNGU sluiten hier goed bij aan en dienen als leidraad voor iedereen die betrokken is bij onze lessen en activiteiten.